9. Olağan Genel Kurul Toplantısı


Sayın üyelerimiz,

Sitopatoloji derneğinin 9. Olağan genel kurul toplantısı 31 Mayıs 2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. İkinci toplantı aynı yer ve saatte 26 Haziran 2018 Salı günü yapılacaktır. Üyelerimize önemle duyurulur. Sitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr Aysun Hatice Uğuz.

Yer: Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası, Sarı Salon Saat12:30

Tarih: 26 Haziran 2018.