Genel Kurul Toplantısı


SİTOPATOLOJİ  DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin 2016-2017-2018 yılları olağan genel kurul toplantısı .31/05/2018  tarihinde saat ...12:30..... da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 26/06/2018 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:
1)    Açılış ve Yoklama,
2)    Divan Kurulunun oluşturulması,
3)    Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
4)    Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ,
5)    Bilanço- Gelir-Gider hesaplarının okunması ve mali tabloların ibrası,
6)    Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
7)    Dernek Organlarının Seçimi,
8)    Dilek ve Temenniler,Kapanış