Kursa Davet (kurs dökümanları ekteki bağlantılarda var)


Kurs sunumlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Diğer sunumlar tamamlandıkça ekleyeceğiz.

Canan Sadullahoğlu Tükrük Bezi Sitolojisi

Gürdeniz Serin Servikal Sitoloji

Sitopatoloji Derneğinden Davet mektubu

29 Eylül 2018'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında ?Çekinmeye gerek yok, aslında sitoloji kolay bir şeydir? temalı bir temel sitoloji kursu düzenliyeceğiz.

Günümüzde preoperatif tanı git gide daha önemli olmaktadır. Preoperatif tanı yani tümörlerin eksize edilmesinden önceki tanının en önemli ayağını da sitoloji oluşturmaktadır.

Amacımız günlük rutinde karşılaşılan rahat tanı konulabilecek sitoloji konularına genel bir yaklaşım oluşturmaktır.

Hedef kitlemiz:

Bu toplantıyı yeni uzmanlar, kurum değiştirip ara verip tekrar sitoloji bakmaya başlayan patologlar ile sitoloji tarama teknikerleri için hazırladık.

Amacımız:

Hizmet hastanelerinde sık karşılaşılan (tiroid ve servikal sitoloji gibi) veya ara sıra karşılarına çıkıp sorun oluşturan sitoloji olguları hakkında bir genel hatırlatma yapmak.

Kazanımlar:

Katılımcılar;

  1. Tiroid aspiratlarında ve seröz efüzyonlarda malign benign triajını yapabilecekler ve arada kalan durumları nasıl rapor edeceklerini,

  2. Lenf nodu aspiratlarında granülomatöz hastalıkları, reaktif paternleri ve sık görülen lenfoid malignite ile metastatik karsinomayı  tanımalarını

  3. Respiratuar sitolojide  sık görülen akciğer tümörlerinin genel özelliklerini, 

  4. Servikal sitolojide genel kategorileri ve HPV testlerinin nasıl yorumlanacağını,

  5. Seröz efüzyonlarda kolay tanı koyabilecekleri usüllerini öğrenmenizi bekliyoruz.

Kursta ne yok:

Az görülen tümörler

Tanıda güçlük yaratan istisnai durumlar

Yalnızca bu işin uzmanların tanıyabileceği olgular

Detaylar, ayrıntılı immunohistokimya ve pratikte uygulanmayan moleküler yöntemler.

Sınıflandırma ayrıntıları

 

Kurs Koordinatörü ve İletişim: Prof Dr Haldun Umudum, humudum@yahoo.com

Tel No: 05059355814

Katılım Ücreti: Asistan 100 TL., Uzman Patolog 130 TL. (Ücretlere KDV dahildir)

Kurs yeri ve Zamanı: 29 Eylül 2018, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık/Morfoloji Binası, Ankara.

Banka Hesap No:

Sitopatoloji Derneği İktisadi İşletmesi

Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR 33 0001 2001 2940 0010 1000 47

Havale yapmak için; Halkbank Aş, Şube kodu: 1294 Hesap no: 10100047

*Ödeme sırasında açıklama bölümüne ?Katılımcının Adı-Soyadı, TC Kimlik No ve Eylül 2018 Kurs? ifadesinin yazılması gereklidir.

 

Kurs Programı

Konu

Süre

Konuşmacı

Sabah Oturumu:

 

 

Açılış ve kurs öncesi test

8:45-9:00

Prof Dr Haldun Umudum

Servikal Sitoloji

09:00-10:00

Dr Öğr Üyesi Gürdeniz Serin, Ege Üniversitesi Tıbbi Patoloji AD, İzmir

Serviksin fizyolojik değişiklikler gösteren hücreleri

 

 

Preneoplastik potansiyeli olan lezyonların sitolojik bulguları

 

 

Smear bakarken ne aramamalısınız?

 

 

Normal mi ASCUS mu?

 

 

HPV test sonuçları nasıl yorumlanır?

 

 

Örnekler

 

 

Tiroid oturumu

10:00-10.:45

Uz Dr Tuğba Taşkın Türkmenoğlu,

Sitopatoloji Yan Dal Uzmanı,Yıldırım Beyazıt EAH, Patoloji Bölümü, Ankara

Benign nodüller

 

 

Sık görülen tümörler

 

 

Ara kategoriye yol açan sitolojik bulgular

 

 

Örnekler

 

 

 

10:45-11:00 Kahve Arası

 

Seröz Efüzyonlar

11:00-12:00

Dr Öğr Üyesi Ayşegül Aksoy Altınboğa

Sitopatoloji Yan Dal Uzmanı,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Patoloji AD, Ankara

Normal ve reaktif mezoteliyal hücrelerin sitolojik özellikleri

 

 

Non spesifik mezoteliyal hiperplaziler

 

 

Malign efüzyonlara genel yaklaşım.

 

 

Diagnostik yanlışa yol açan durumlar

 

 

Mezoteliyoma mı değil mi

 

 

Herkesin rahatlıkla tanıyabileceği efüzyon sitolojisi örnekleri

 

 

 

12:00-13:30

Öğle Yemeği

 

 

 

 

 

 

 

Öğleden sonra oturumları:

 

 

Respiratuar Sitoloji

13:30-14:30

Doç Dr Pınar Uyar Göçün , Gazi Üniversitesi Tıbbi Patoloji Öğretim Üyesi, Ankara

Normalde görülen hücreler

 

 

Sık görülen akciğer tümörlerinde görülen sitolojik bulgular

 

 

Rahat tanı konulabilen durumlara örnekler

 

 

Tükrük Bezi Sitolojisi

14:30-15:30

Uzm Dr Canan Sadullahoğlu, Sitopatoloji Yan Dal Uzmanı, Antalya EAH Patoloji Bölümü, Antalya

Tükrük bezinin sık görülen non neoplastik durumları, kistleri ve tümörlerine genel bakış

 

 

Tükrük Bezi Aspirasyonlarına algoritmik yaklaşım:

Aspirat tükrük bezinden mi?

Aspirata tanısal nitelikte midir (diagnostik mi)?

Non neoplastik bir lezyon mu var ?Aspiratta neoplastik hücreler var mı?

 

 

 

Kolay tanıyabileceğiniz sık görülen lezyonların örnekleri

 

 

 

15:30-15:45

Kahve Arası

 

Lenfadenopati sitolojisi

15:45-16:45

Prof Dr Koray Ceyhan, Sitopatoloji Yan Dal Uzmanı , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Sitoloji BD Öğretim Üyesi, Ankara

Lenfadenopatide aspirasyondan ne bekleniyor algoritmik yaklaşım

 

 

Lenf nodunun normal hücreleri (muhitimizi tanıyalım)

Matür lenfositler, makrofajlar, plazma hücreleri ve kafa karıştıran büyük abiler (sentroblast ve immunoblastlar).

 

 

Non spesifik lenf nodu hiperplazilerinin sık görülen sitolojik bulguları (aktif germinal merkezler ve interfolliküler lenfositler)

 

 

Sitolojide granüloma nasıl görülür?

 

 

Metastatik karsinoma lenf nodundan yapılan iğne aspirasyonu ile kolay tanınır ve mükemmel bir yöntemdir.

 

 

Lenfoma mı değil mi?

Lenfoid hücre populasyonunu heterojen ve homojen olup olmadığını değerlendirmek çok yardımcı olacaktır. (Algoritmik yaklaşım)

 

 

Sık görülen lenfoma örnekleri (Hodgkin hastalığı ve Diffüz büyük B hücreli lenfoma)

 

 

Kurs Sonrası Test (ödüllü)

16:45-17:00

Haldun Umudum