Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (Patoloji Dernekleri Federasyonunda delege seçimi)


SİTOPATOLOJİ  DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Patoloji Dernekleri Federasyonunda derneğimizi temsilen delege seçimi yapmak amacıyla 20 Temmuz 2018 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı planlanmıştır. Çoğunluk sağlanamaması halinde olağanüstü genel kurul, 4 Ağustos 2018 tarihinde aynı gündem ile yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:
1) Açılış ve Yoklama,
2) Patoloji Dernekleri Federasyonuna Delegelerin seçimi.

3)Dilek ve Temenniler, Kapanış

Tarih: 20 Temmuz 2018

Yer: Ege Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Saat 11:00