Paris sınıflaması anket çalışması


Değerli meslektaşlarımız
Amerikan sitopatoloji derneği ve uluslararası sitoloji akademisi tarafından üriner sistem sitopatolojisinde kullandığımız Paris sınıflama sistemi güncellenmektedir. Bu çalışmaya katkı sağlamak isteyen üyelerimizin aşağıdaki linkten ilgili ankete katılmasını rica ederiz.
 
 
 

https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZJGrfwTBeldEi1