The 6th Bosnian-Turkish Cytopathology School; Diagnostic Dilemmas in FNAC Practice 29 Mayıs 2022


  Bu sene 6. düzenlediğimiz  Bosna - Türk Sitopatoloji Okulu 29 Mayıs 2022'de Zoom Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu yılki toplantının konusunu İnce İğne Aspirasyon Sitolojindeki tanısal zorluklardır. Katılım ücretsiz olup, ön kayıt gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir. 

https://www.bosnianpathology.org/6th-bosnian-turkish-cytopathology-school/