Tükürük Bezi Lezyonlarının Sitolojik Tanı ve Raporlamasındaki Gelişmeler


"Tükürük Bezi Lezyonlarının Sitolojik Tanı ve Raporlamasındaki Gelişmeler" çalıştayı 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

Çalıştay programına ulaşmak için tıklayınız.