2018 Yılı Etkinlikleri


.

Temel Sitoloji Kursu Ankara, 29 Eylül 2018

8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi İzmir, 14- 16 Aralık 2018