Sitopatoloji Derneği


keywords,keywords1

Sitopatoloji Derneği'nin nüvesini Sitopatoloji Çalışma Grubu oluşturmuştur. Ekim 2001'e Adana'da gerçekleştirilen 15. Ulusal Patoloji Kongresi sırasında yapılan Çalışma Grubu Toplantısı'na sitopatoloji alanında çalışan 23 uzman patolog katılmış olup, bu toplantı sonunda bir Çalışma Grubu Raporu hazırlanarak grubun çalışma ilkeleri belirlenmiştir. Bu toplantıda, yurdumuzda sitopatoloji alanında çalışan veya sitopatolojiye ilgi duyan patoloji uzmanları arasında kapsamlı bir iletişim zemini sağlamak amacı ile tek bir Sitopatoloji Çalışma Grubu oluşturulmasına, Sitopatoloji Çalışma Grubu'nun periyodik olarak düzenleyeceği toplantılarda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulmasına, alan ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Derneğimiz, sitopatolojinin yer aldığı her konuda (kanser tarama politikaları, sitoteknisyen eğitimi vb.), ülkemizin sağlık sorunları ve bunların çözümü için gerekli politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla bünyesinde topladığı uzmanlık bilgilerini, deneyimi, vizyonunu Sağlık Bakanlığı ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sunan ve paylaşan, aktif bir kurumdur.

Dernek Hakkında